ProFlota
Nasza koncepcja to tworzenie usługi coraz bardziej doskonałej, indywidualnie dopasowanej do potrzeb Klienta. Zaletą firmy ProFlota jest dynamizm działania, nowatorstwo zawodu oraz przede wszystkim, zrozumienie potrzeb Klienta i umiejętność umacniania z nim trwałej więzi opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku.


Obsługa floty 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Jeden dedykowany opiekun floty z ramienia Proflota.
Kompleksowa obsługa Klientów, generowanie oszczędności oraz odciążenie od kłopotliwej działalności związanej z zarządzaniem własnymi parkami samochodowymi firm stanowi podstawowy cel ProFlota. Kierujemy swoje usługi na zdecydowane uproszczenie procedur finansowych i administracyjnych, dając jednocześnie Klientowi możliwość dokładnej kontroli, ujednolicenia polityki flotowej oraz kontroli przestrzegania jej przez użytkowników aut. Spełniamy rolę Fleet Manager-a. Jesteśmy również doradcą oraz negocjatorem w kontaktach z dostawcami usług związanych z obsługą floty Klienta.
Współpracujemy z firmami z rynku CFM takimi jak; LeasePlan, ALD, Masterlease, Arval, Alphabet. Hitachi Capital oraz z wynajmami krótkoteminowymi i wieloma dealerami w Polsce. Posiadamy własnych kierowców z wieloletnim doświadczeniem (dedykowanych do świadczenia usług „dżokej service” oraz „door to door”). Obsługujemy firmy posiadające w swoim parku zarówno kilkanaście jak i ponad 200 pojazdów.

Jakie są nasze główne zadania?

 • Negocjacje z dostawcami:
  leasing, CFM (wynajem długoterminowy), warsztat, ubezpieczyciel, wynajem krótkoterminowy itp.

 • Opracowanie i wprowadzenie jednolitej polityki flotowej uwzględniające politykę firmy oraz zapisy umów z dostawcami; CFM, Leasing itp.
  Dla Klientów posiadających różne formy finansowania bądź różnych dostawców usług CFM wprowadzamy jednolitą politykę flotową uwzględniającą zapisy różnych umów z dostawcami oraz docelowo negocjujemy takie zapisy, aby umowy były najkorzystniejsze dla Klienta.

 • Kontrolę Finansową:
  Kontrola faktur, napraw zleconych, wynajętych aut przedkontraktowych, kosztów paliwa i innych kosztów
 • Administracyjną
  różnego rodzaju dokumenty, aneksy, terminy oraz zapisy w umowach (np. czy firma CFM wywiązuje się z zapisów zawartych w umowie)

 • Użytkowników / wewnętrzną
  Przestrzeganie zapisów polityki flotowej przez pracowników firmy, raportowanie, wdrażanie programów naprawczych lub bonusowych itp.

 • Dostawców
  Na bieżąco kontrolujemy i raportujemy poziom świadczonych usług przez dostawców, wysokość czynszów finansowych oraz czasu reakcji (ilości reklamacji, błędnie wystawionych faktur, źle naliczonych czynszów itp.)
KONTAKT

+48 880 747 323